Покана за ОС на АЛК Дистрикт 130 - България

Васил Клявков12:23, 27.08.2017г. | Прочетена : 1343

гр. Несебър, хотел „Сол Несебър“, 10.09.2017г. от 9.30 часа.

Днес, 26.07.2017г. в гр. Пловдив, на заседание на Кабинета на Дистрикт Управителя се взеха следните решения:

I. Свиква се Общо събрание на АЛК Дистрикт 130 – България, на основание чл.11 ал.7 от Устава на Асоциацията в гр. Несебър, хотел „Сол Несебър“, ул. Аурелия Булевард №7а на 10.09.2017г. от 9.30 часа.

Определя се следния дневен ред:

1. Приемане на програма за развитие на Дистрикт 130 – България през 2017/2018г.. Докладва Дистрикт Управител Васил Клявков.

2. Приемане на финансов отчет на дейността на АЛК Дистрикт 130 – България за 2016-2017 година и освобождаване от отговорност на КДУ 2016/2017.
Докладва непосредствен ПДУ Момчил Корназов.

3. Обсъждане и приемане на бюджета на АЛК Дистрикт 130 – България 2017/2018. Докладва Татяна Йорданова – Ковчежник.

4. Добри практики в клубовете – членове на АЛК Дистрикт 130 – България.

5. Предоставяне на информация по казуса „Проекто зона Западна България“.

6. Окончателен доклад на Хост Комитета за Европа Форум 2016 г. и становище на контролният съвет.

7. Отчет и избор на ново ръководство на Фондация Лайънс Куест и Фондация АЛК.

8. Разни.

Коментари


facebook twitter rss rss  

Предстоящи събития
Петък, 15 Март 2019
ЛК Стара Загора - Августа
Пролетен благотворителен бал на ЛК СТ. Загора Августа